elever av olika nationaliteter sitter på en bänk och diskuterar
Lunchseminarium

Ideologi som policyverktyg inom utbildning: Det post-revolutionära utbildningssystemet i Iran

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av Institutionen för didaktik och lärares praktik i samarbete med kunskapsmiljön Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildningens (NLU:s) satsning på interkulturalitet.
Seminarieserien vänder sig till alla lärare, forskare och doktorander som vill lära sig mer om skola och skolsystem i Sverige och i andra länder.

Dagens lunchseminarium

Föreläsare

Reza Arjmand, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet

Titel

Ideologi som policyverktyg inom utbildning: Det post-revolutionära utbildningssystemet i Iran

Reza diskuterar vilken roll ideologi spelar för utbildningspolicy genom att berätta om det Iranska skolsystemet. Efter den iranska revolutionen 1979 bibehölls utbildningsystemet enligt västerländsk modell samtidigt som stora ideologiska förändringar av läroplanen genomfördes.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

Ett sätt att lära sig något om sitt eget samhälle är att studera andra. Mot den bakgrunden kommer Institutionen för didaktik och lärares praktik i samarbete med Utbildning i förändring och Nämnden för lärarutbildningens (NLU) satsning på interkulturalitet under VT22 och HT22 att hålla en seminarieserie på temat jämförande skolsystem.

Lärare med erfarenhet av att gå i skola eller arbeta i skola i andra länder kommer att berätta om sina erfarenheter och diskutera likheter och skillnader i relation till aktuella frågor i den svenska skoldebatten.