Studenter samtalar
Seminarium i socialt arbete

Sorti och protest bland sjuksköterskor och socionomer

Seminarium i socialt arbete

Föreläsare

Rebecca Selberg, biträdande universitetslektor vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Dialogpartner: Åsa Söderqvist Forkby, lektor i socialt arbete

Seminariet hålls via denna Zoom-länk, samt i N1051, hus N, Växjö.