skolklass gör experiment som filmas med iPad
Seminarium

Etik i praktiknära forskning

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF).

Anna Backman Bister och Mikael Persson från Kungliga musikhögskolan i Stockholm deltar och delar med sig av sina erfarenheter. De är båda projektledare för ULF-projekt och länge har arbetat med frågor rörande praktiknära forskning.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.