skolklass gör experiment som filmas med iPad
Lunchseminarium

Digital källhantering och Interaktiva simuleringar

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF).

Dagens lunchseminarium

Föreläsare

Sergej Ivanov, Annelie Johansson, lektorer och Christian Waldman, docent vid institutionen för svenska språket

Titel

Digital källhantering i framställning av ett examensarbete

Vi kommer att prata om digital källhantering i framställningen av en grundlärarstudents examensarbete på avancerad nivå. Vilka digitala källtyper
används? Hur fördelar sig tiden mellan olika källtyper i skrivprocessen och vilka källtyper nyttjas när i processen? Avslutningsvis diskuteras de didaktiska implikationerna för undervisning på uppsatskurserna.

Föreläsare

Kerstin Hansson, lektor i pedagogik

Titel

Interaktiva simuleringar i lärarutbildningen för ett hållbart lärarskap

Ett projekt som prövat en metod för att öva knepiga situationer och centrala förmågor inom professionsutbildningar presenteras. Lärdomar och iakttagelser från insatser under två terminer diskuteras.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

För att möta samhällsutmaningar inom skolans område vill kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF) ta ett brett grepp om frågan om skolans kunskapsresultat och relatera den till såväl innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter.
Vi utgör en kreativ flervetenskaplig miljö som tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgör en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

UiF stödjer olika typer av forskning och utvecklingsprojekt kopplade till lärarutbildningen. I syfte att sprida kunskapen fortsätter vi under hösten 2022 med en serie lunchseminarier i zoom. Seminarieserien riktar sig till alla lärare och forskare som arbetar med lärarutbildning eller frågor relaterade till skolan.