skolklass gör experiment som filmas med iPad
Lunchseminarium

Metoder för formativ bedömning av lärarstudenternas lärande

Välkommen till ett lunchseminarium som arrangeras av kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF).

Dagens lunchseminarium

Föreläsare

Lena Wennersten, lektor vid institutionen för biologi och miljö

Titel

Metoder för formativ bedömning av lärarstudenternas lärande

Kravet på digital undervisning under pandemin gav möjlighet till nya metoder och arbetssätt bland universitetslärarna. Vid detta seminarium rapporterar om en metod där lärare och blivande grundskollärare interagerar under en kurs i biologi. Lärare tillhandahöll alla föreläsningar inspelade och avslutade varje område med ett antal frågor som studenterna reflekterade över på en digital kurssida och därefter diskuterade på ett efterföljande lärarlett seminarium. Resultatet blev ökad studentaktivitet och studenter som uttryckte sin uppskattning av metoden i den avslutande kursvärderingen.

Seminariet hålls via denna zoom-länk.

Om lunchseminarieserien

För att möta samhällsutmaningar inom skolans område vill kunskapsmiljön Utbildning i förändring (UiF) ta ett brett grepp om frågan om skolans kunskapsresultat och relatera den till såväl innehållsliga, kontextuella och strukturella aspekter.
Vi utgör en kreativ flervetenskaplig miljö som tar fram och sprider kunskap om skolan, stödjer forskningssamarbeten mellan våra forskningsmiljöer och utgör en arena för kompetensutveckling för lärare på lärarutbildningen.

UiF stödjer olika typer av forskning och utvecklingsprojekt kopplade till lärarutbildningen. I syfte att sprida kunskapen fortsätter vi under hösten 2022 med en serie lunchseminarier i zoom. Seminarieserien riktar sig till alla lärare och forskare som arbetar med lärarutbildning eller frågor relaterade till skolan.