Gula blommor och texten Stipendiehögtid
Stipendiehögtid

Stipendiehögtid 2022

Varmt välkomna till årets Stipendiehögtid som äger rum den 25 november i Kalmar.

Varje år delas en rad stipendier ut till studenter och personal vid Linnéuniversitetet.

Program förmiddag - Sparbankstiftelsen Kronans stipendier:

08.30 - 09.00 Morgonfika
09.00 - 12.00 Sparbankstiftelsen Kronans stipendier delas ut
12.00 - 13.00 Lunch för Sparbankstiftelsen Kronans stipendiater och deras gäster

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sparbanksstiftelsen Kronan delar varje år ut stipendium till framstående examensarbeten vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Stipendiet gäller C- eller D-uppsats minst (15hp) som är skrivna under gångna läsåret (höstterminen 2020 eller vårterminen 2021). Arbetet ska visa prov på hög kreativitet - ny teknik - praktisk relevans- teknisk nytta - affärspotential - nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor.

Program eftermiddag - Linnéuniversitetets stipendier:

12.00 - 13.00 Lunch för Linnéuniversitetets stipendiater och deras gäster
13.00 - ca 16.00 Linnéuniversitetets stipedier delas ut

Linnéuniversitetet delar 2022 ut följande Stipendier:

 • Irene och Bo Adolfssons stiftelse
  Stipendiefonden baseras på parets testamente. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet. 
 • Videums Entreprenörspris
  Videums entreprenörspris tilldelas en forskare eller forskarstuderande som under året i sitt forskningsarbete gjort insatser av betydelse för entreprenörskap och nyföretagande.
 • Hans Wieslanders Stipendiefond
  Stipendiefond för innovativ forskning vid Linnéuniversitetet. 
 • Stiftelsen Werner von Seydlitz stipendier
  Totalt tre stipendier delas ut; två för bästa examensjobb Skogskandidat och ett stipendium bästa examensjobb i Skog och träteknik högskoleingenjör.
 • SOL-stipendiet
  Ett stipendium till studerande på programmen inom området för språk och litteratur. 
 • Sven Fagerbergs stipendium
 • Årets alumn -  till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller på annat sätt utmärkt sig som Linnéuniversitetet bedömer värdig att uppmärksamma. Nominera Årets alumn - förslag kan lämnas av alla med anknytning till Linnéuniversitetet, studenter, anställda, alumner, samarbetspartners och vänner.
 • EUniWells doktorandpris - Linnéuniversitetets vinnare av EUniWells pitchtävling för doktorander inom individuell och social hållbarhet samt miljö och hållbarhet.
 • Tidningen Barometerns stipendier.

Läs mer om stipendier och stipendiehögtiden.

Aula Sienna, Hus Culmen, Universitetskajen Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender