olika tekniska föremål
Nätverksträff

Alla dessa tekniska yrkestitlar - vad innebär de egentligen?

Renhållningsingenjör, Java backend-utvecklare, ILS-konsult: hur blir man det och vad arbetar man med då? Välkommen till en informations- och inspirationsdag vid fakulteten för teknik på Linnéuniversitetet tisdagen 8 mars.

Under dagen hoppas vi att kunna besvara alla frågor du har kring teknik- och ingenjörsområdet, yrkestitlar och tekniska utbildningar.  

Ta chansen att lyssna på representanter från näringslivet som berättar hur ser arbetsdagarna ut och våra programansvariga som hjälper dig att förstå skillnader mellan våra utbildningar.  

Vi välkomnar dig som är studie- och yrkesvägledare eller lärare på gymnasier och högstadier, men också dig som är nyfiken i våra tekniska utbildningar! 

Program:  

 

09.00 - 09.30 Fika och registrering 

09.30 - 09.45 Välkommen och praktisk information

09.45 - 10.45 IT-branschen: en djungel?

Det finns så många möjligheter inom IT-branschen. Tobias Andersson-Gidlund, programansvarig, berättar om kopplingar mellan våra utbildningar och yrkeslivet. Nadya Mouwafak Ghassan, ansvarig för approduktion på Colix System, och Lynette Pagden, lösningsarkitekt, delar med sig hur ser arbetsdagarna ut.  

10.45 - 11.00 Paus 

11.00 - 12.00 Matematik, varför är det så viktigt?  

Kunskaper i matematik är grundläggande inom tekniska utbildningar. Karl-Olof Lindahl, programansvarig för civilingenjör i teknisk matematik, berättar om vikten av matematik på ingenjörsutbildningar och varför matematikintensiv teknik utbildning är högst relevant för kvinnor. Rasmus Windblixt berättar om matematikens betydelse i sitt arbete som Analytics-konsult och Teamchef på Capgemini Insights & Data. 

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Att vara ingenjör

Varför ska man utbilda sig till ingenjör? Lyssna på Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor, som berättar om ingenjörsutbildningar vid Linnéuniversitetet. Frida Jönsson, projektledare på Volvo CE, och fd. student i industriell ekonomi, berättar om sin resa och om ingenjörsyrket. 

14.00 - 14.30 Rundvandring

Vi visar dig våra tekniska labb på campus där studenter och forskare jobbar tillsammans. Obs: bara för deltagare på plats.

Praktiskt Information

Vi är glada att kunna träffa igen fysiskt! Vi välkomnar 30 deltagare på plats och bjuder på fika och lunch! 

Vill du vara online erbjuder vi en digital lösning för träffen via Zoom. Länken skickas dagen innan till de som anmäler sig. 

Anmälan