Två personer hållervarandra i händerna

Traumamedvetet bemötande - Inför möte med människor som flytt från krig, konflikt, kränkande behandling

Utbildningen vänder sig till dig som på något sätt deltar i mottagande av flyktingar och nyanlända.Bakgrunden är en ökande psykisk ohälsa hos personer som flytt från Ukraina men även hos andra flyktinggrupper vilket identifierats bland de som möter flyktingar och människor i en utsatt situation. Därför har VäV Kronoberg tillsammans tagit initiativ till denna utbildning i samarbete med Linnéuniversitetet.

Växjö
När: Lördagen den 3 december kl. 09:00-15:00.
Plats: Linneuniversitetet

Ljungby
När: Onsdagen den 7 december kl. 09:00-15:00.
Plats: Ljungsätra Serviceboende

Utbildningen är kostnadsfri, men du måste anmäla dig senast den 30 november kl. 13.00. Välj det tillfälle som passar dig.

På förmiddagen ges föreläsningar och på eftermiddagen arbetar vi tillsammans i workshops. Dagen avslutas med ett uppsamlingsinslag med korta redovisningar och avrundning.

Program

09.00- 09.20 Välkomna samt kort presentation av VÄV – samverkansplattform för civilsamhället och offentliga organisationer.

09.20- 12.00 Traumamedvetet bemötande Anna Herbert, lektor, Institutionen för psykologi

12.00 - 13.00 Lunchpaus

13.00-15.00 Gruppdiskussioner, hur kan vi hjälpa varandra, vad kan vi göra gemensamt, tips och råd!

På förmiddagen bjuder vi på fika. Vi har dock inte möjlighet att bjuda på lunch. Om du deltar i Växjö och inte önskar äta lunch vänligen meddela det till oss via samverkan@lnu.se så restaurangen vet hur många vi blir. När det gäller lunch i Ljungby så återkommer inom kort.

Utbildningen riktar sig till dig som möter människor som flytt från krig, konflikt, kränkningar och övergrepp. Det kan vara tjänstepersoner och volontärer i offentliga organisationer och civilsamhället men också andra som har intresse av frågan.

Anmäl dig nu

Utbildningen arrangeras VÄV Kronoberg tillsammans i samarbete med Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender