Kvinna står och föreläser framför projektor
UB föreläser

UB föreläser: Utspark

Här kan du ta del av miniföreläsningar med efterföljande frågestund på UB:s Handledningsyta.

Hur kan du söka vetenskapligt material efter din utbildning?

Många av de databaser som du haft tillgång till under studierna är sådan som vi har prenumeration på och betalar för så de är enbart tillgängliga för studenter, lärare och forskare vid lärosätet. Det innebär att när du lämnar studierna så lämnar du den akademiska världen och tillgången till flera av databaserna. Men det finns alternativ för dig som vill fortsätta att söka och skriva akademiskt – vi berättar hur!