Studenter
- Heldag

Utställning och Föreläsningar: RISE

Stå upp! Mäns våld mot kvinnor MÅSTE upphöra.

(English text below)

Våld i nära relationer är ett utbrett problem i såväl Sverige som i resten av världen. Det förekommer i alla sociala klasser och kan drabba alla oavsett ålder, utbildning, religion, ekonomisk status, etnicitet eller kulturell identitet. Majoriteten av de utsatta är kvinnor och våld i nära relationer har kommit att bli en global folkhälsofråga.

I samband med Internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november och En vecka fri från våld arrangerar en grupp Linnéstudenter en utställning i Galleri Linné. Utställningen är en del av projektet RISE (Stå upp! Mäns våld mot kvinnor MÅSTE upphöra) och syftar till att sprida medvetenhet och kunskap om våld i nära relationer och förmedla berättelser från våldsutsatta.

– Det är viktigt att unga människor engagerar sig i frågan och blir en röst för våldsutsatta som lever i tystnad säger Diana Tahiri och Wazhma Sayel, två av initiativtagarna. Vi vill också uppmärksamma hashtaggen #givethemtheirvoiceback som skapar medvetenhet och hyllar kvinnor runt om i Världen.

Utställning:

En utställning om våld i nära relationer

Ni hittar oss i Galleri Linné på tredje våningen på UB i Växjö.

Digitalt program:

Prorektor Niklas Ammert håller invigningstal

25 november

14.00-14.30 Föreläsning: Diana Tahiri, student. Om kampen att överleva
Zoomlänk: https://lnu-se.zoom.us/j/66979677357. Mötes-ID: 669 7967 7357

15.00-15.30 Föreläsnig: Wazhma Sayle, student. In english. About The women in Afganistan's moral prison
Zoomlänk: https://lnu-se.zoom.us/j/66979677357. Mötes-ID: 669 7967 7357

26 november

13.00 - 13.30 Föreläsning: Ibrahim Mohamad grundare av NEOV - No to Extremism & Violence. Om kulturskillnader, integration och hedersvåld.
Zoomlänk: https://lnu-se.zoom.us/j/61670722926. Mötes-ID: 616 7072 2926

13:45 Föreläsning: Rädda Barnen. Om hedersrelaterat förtryck och våld
Zoomlänk: https://lnu-se.zoom.us/j/61670722926. Mötes-ID: 616 7072 2926

In English

Domestic violence is a widespread problem in Sweden as well as in the rest of the world. It occurs in all social classes and can affect anyone regardless of age, education, religion, economic status, ethnicity or cultural identity. The majority of the victims are women and violence in close relationships has become a global public health issue.

In connection with the International Day for the Elimination of Violence against Women on 25 November and A Week Free from Violence, a group of international students at Linnaeus University are arranging an exhibition in Galleri Linné. The exhibition is part of the project RISE (Stand up! Men's violence against women MUST stop) and aims to spread awareness and knowledge about violence in close relationships and convey stories from victims of domestic violence.

- It is important that young people get involved in the issue and become a voice for victims who live in silence, say Diana Tahiri and Wazhma Sayel, two of the initiators. We also want to make everyone aware of the hashtag #givethemtheirvoiceback, which presents awareness and also praises and honors women all around the world.

Arrangörer/Organizers:
Diana Tahiri, master Sociologiprogrammet, Linnéuniverstitet.
Wazhma Sayle, master International affairs, Linnéuniversitetet.
Arta Tahiri, Journalism and media production, Linnéuniversitetet.
Chika Obienu, International affairs, Linnéuniversitetet.
Blerina Nerjovaj, Law student, Lunds university.
Komal Rani – Masters program International affairs, Linnéuniversitetet.
Fatma Latif- International affairs, Linnéuniversitetet.
Shishengxiong Zhong ( Andy ) – Faculty of technology Linnéuniversitetet.
Israt Jahan, International affairs, Linnuéniversitetet.
Makaveli Nwaokoro, Computure science, Linnéuniversitetet.
Mohammad Faruk, Information teknologie, Linnéuniversitetet.
Rita Keredei, International affairs, Linnéuniversitetet.
Morvarid Momayezan, Computer design, Linnéuniversitetet.
Mohammed Assi, Civiekonomprogrammet, Linnéuniversitetet.
Sanja Jankovic, Statsvetarprogrammet, Linnéuniversitetet.
Kim Banzon, International affairs, Linnéuniversitetet

Med stöd av Det kulturella universitetet

- Heldag Galleri Linné och Zoom Lägg till i din kalender