diskussioner
Nätverksträff

Nätverksträff för lärare i matematik

Välkommen till vårens träff för lärare i matematik den 1 mars på Linnéuniversitetet campus Växjö. Görel Sterner kommer att föreläsa om Specialpedagogiskt perspektiv på matematikundervisningen mellan 09.00 och 12.00, inklusive fika och frågestund.

En god pedagogisk idé är alltid att i första hand förebygga att svårigheter i matematik uppstår. Forskning visar på betydelsen av at kombinera tidiga insatser med god klassundervisning och effektivt särskilt stöd.

Under föreläsningen diskuteras hur skolans specialpedagogiska verksamhet kan organiseras för att:

  • förebygga svårigheter genom tidiga strukturerade insatser redan i förskoleklass
  • erbjuda intensivundervisning under en begränsad med intensiv period
  • ge stöd i form av steget-före-undervisning

Under föreläsningen diskuteras aktuell forskning om orsaker till svårigheter med tal och tals användning och om effektiva undervisningsmetoder för elever i behov av särskilt stöd. Konkreta exempel på explicit strukturerad undervisning ges också. 

Görel Sterner är specialpedagog och tidigare projektledare vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). In sin licentiatuppsats har hon bland annat studerat effekter av explicit strukturerad undervisning i matematik i förskoleklass. I sitt arbete på NCM ar hon ansvarat för forskningsbaserade projekt och utvecklingsarbeten med intensivundervisning i grundskolans åk 1-9. Görel har tillsammans med Ingrid Olsson och verksamma lärare tagit fram och prövat ut ett undervisningsmaterial för stödinsatser i förskoleklass och för intensivundervisning framför allt i åk 1-6. 

På eftermiddagen följer vi upp förmiddagens föreläsning, diskuterar ämnen som deltagarna i nätverket lyfter samt planerar innehållet för nätverksträffen våren 2022.

Program

 

09.00-12.00: Föreläsning, fikapaus och avslutande frågestund (lokal: Newton C1202)

12.00-13.15: Lunch i restaurang Kristina

13.15-14.30: Uppföljning av föreläsningen (lokal: K1076)

14.30-15.00: Fika och utvärdering av träffen samt tankar kring vårens nätverksträff

 

Anmälan 

 

Anmäl dig till träffen i Växjö senast den 17 februari (obs: bindande) till Karin Sällström, karin.sallstrom@lnu.se

Det finns 30 platser på campus. Glöm inte att anmäla ev allergier. 

Du kan även följa föreläsningen via Zoom och vid anmälan får du då en Zoomlänk.

 

LNU:s nätverk för lärare i matematik som startade på uppdrag av Skolverket 2007 inbjuder även i vår till nätverksträff. Du som är t.ex. förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller har annat ansvar/intresse för matematik välkomnas till vårt nätverk! Vi lär av varandra.