Olika ord
WORKSHOP

Workshop i ABC Learning Design

Att förväva, utforska, samarbeta, praktisera, diskutera och producera är olika sätt att lära sig.

I workshopen utgår du från dessa nyckelord för att öka studenternas möjligheter för inlärning. Du börjar med att bygga upp din kurs i stora drag och bryter sedan ner varje moment i mer konkreta arbetssätt för att få en tydlig bild av de lärandeaktiviteter som din kurs innehåller.

Ta med din kursplan och 1-4 kollegor att samarbeta med.

Anmäl dig till ftk.ikt@lnu.se senast måndag den 25/4.

Varm välkomna, IKT-pedagogerna!