Barnhänder håller i en planta
Workshop

Framgångsvägar för livsmedelsföretag som vill vara hållbara: MatPLUS-workshop

Den 15 februari bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av livsmedelsföretag från jord till bord.

Hälsa, ursprung, och hållbarhet blir allt viktigare när vi tänker på mat

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tog fram 2017 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag i kedjan från jord till bord, vars framgång till stor del beror på hur de hanterar nya möjligheter och utmaningar på en marknad där hälsa, ursprung, och hållbarhet blir allt viktigare. Behöver ditt företag utvecklas och förändras?

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig i första hand till små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt tre saker:

  1. Gå igenom vad hållbart företagande, ekologisk produktion, cirkulär ekonomi och närproducerat betyder för vår regions livsmedelsföretag.
  2. Diskutera trender och goda exempel på strategier för hur företagen kan möta utmaningar och ta vara på möjligheter. Till exempel hur företag kan bli effektivare och utveckla sina affärer genom att minska matsvinn, vad man behöver tänka på när man utvecklar en hållbarhetsprofil och hur man kan samarbeta med andra.
  3. Fånga upp och diskutera specifika utmaningar och möjligheter kopplade till deltagarnas egna verksamheter. Målet är att alla deltagare ska få med sig nya idéer om hur de kan utveckla sina verksamheter när det gäller hållbarhetsarbete och affärer. Vad kan ditt företag göra bättre?

Ett program för konkret utveckling i små- och medelstora företag

Denna träff leds av Petter Boye, som bland annat forskar om affärsutveckling, miljöfrågor och samverkan. Träffen är den första i en serie av workshops kallad MatPLUS.

Under kommande möten ska vi även utveckla kunskap om möjligheter med digitala affärer och internationalisering för små- och medelstora livsmedelsföretag, sinnes-marknadsföring, värdebaserad försäljning och platsens betydelse för livsmedels- och besöksnäring.

Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till uppföljning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter.

Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Universitetskajen, Linnéuniversitetet i Kalmar den 15 februari kl 9-12. Lokal meddelas senare.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling Sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-44 44 80 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: petter.boye@lnu.se

Universitetskajen Kalmar Lägg till i din kalender