Händer som håller jord och en liten planta
Workshop

Hur utvecklar du kundresan i praktiken? Hitta beröringspunkter och skapa den bästa kundupplevelsen av ditt livsmedelsföretag: MatPLUS-workshop (steg 2)

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet bjuder in till en workshop på plats i Kalmar för att diskutera hur kunskap om kundupplevelsen kan användas för att på kort och lång sikt skapa värde i ditt livsmedelsföretag. Träffen bygger vidare på introduktionen till customer experience management som behandlats i tidigare seminarium och här ges möjlighet att i större utsträckning hitta konkreta utvecklingsmöjligheter för ditt specifika företag.

Hur kunderna får kontakt med ditt företag och dina erbjudande har stor betydelse för vilket värde de upplever

Under workshopen kommer vi att ta vår utgångspunkt i den så kallade Kundresan. Under kundresan kommer du som företagare i kontakt med dina kunder, både direkt och indirekt, i så kallade beröringspunkter (Touchpoints) där du har möjlighet att påverka kundens upplevelse av ditt erbjudande.

Workshopen syftar till att du skall göra en kartläggning av denna kundresa, och reflektera över hur du kan använda olika ”touchpoints” i din marknadsföring.

I Sveriges livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag med högkvalitativa produkter och erbjudanden i kedjan från jord till bord, vars framgång beror på hur de hanterar och möter kunders krav. Kundens upplevelse av det företagen erbjuder är central när det gäller vad de väljer att köpa och konsumera. Hur kan då ett litet livsmedelsföretag med små resurser utveckla en effektiv marknadsföring som utnyttjar beröringspunkter för att skapa en bra kundupplevelse?

En möjlighet till kunskap och idéer för praktisk utveckling

Denna träff riktar sig till små och medelstora livsmedelsföretag som på olika sätt förädlar livsmedel och som vill utveckla sin verksamhet och sina erbjudanden för en bättre kundupplevelse. Tanken är att vi under tre timmar kommer att ägna oss åt i huvudsak två saker:

Vi baserar denna workshop på den tidigare introduktionen till metoden Customer Experience Management (CEM), där man sätter kundupplevelsen i fokus och arbetar för att hjälpa kunden förverkliga så mycket som möjligt av det potentiella värde som ett erbjudande har.

I denna Workshop fokuserar vi på ansatsen ”Kundresan”. Deltagarna kommer att beskriva och utvärdera hur den egna verksamheten kan kopplas till kundens upplevelser. Dessa upplevelser sker före, under och efter det att man har konsumerat produkten. Under workshopen sker kontinuerliga avstämningar där man får konkret feedback på sin kartläggning och sina förslag på att förbättra kundupplevelserna.

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av MaxMikael Wilde Björling som forskar och undervisar om marknadsföring och kundupplevelser och Petter Boye som är sammanhållande för MatPLUS-programmet och bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan.

Träffen ingår i en serie av workshops kallad MatPLUS. Sammantaget har vi planerat flera fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till uppföljning och stöd för konkret utveckling av sina respektive verksamheter. Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Universitetskajen, Linnéuniversitetet i Kalmar den 19 januari kl 9-12. Lokal meddelas senare.

Vi bjuder på fika i halvtid och för de som önskar har vi en gemensam lunch kl 12 med gemensam lunch till självkostnad.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling Sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-44 44 80 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: olivia.kraft.extern@lnu.se eller petter.boye@lnu.se

Universitetskajen, Kalmar (lokal meddelas senare) Petter Boye Lägg till i din kalender