Styrelsemöte

2023-02-16 Universitetsstyrelsen sammanträder i Kalmar

Mer information på styrelsens sida på Lnu.se eller motsvarande sida på Medarbetare.

Lägg till i din kalender