Styrelsemöte

2023-04-13 Universitetsstyrelsen sammanträder i Växjö

Mer information på styrelsens sida på Lnu.se eller motsvarande sida på Medarbetare.

Lägg till i din kalender