Man som kramar ett träd i skogen
Rundabordssamtal

Klimatförändringens utmaningar för ledarskap och organisering

Ekonomihögskolan bjuder in till frukost och rundabordssamtal med ledande forskare kring klimatförändringarna och hur organisationer internationellt arbetar med deras konsekvenser. Inbjudan går ut till personer i ledande position i regionen men intresserade kollegor är också välkomna att anmäla sig!

Klimatförändringen innebär nya utmaningar för privata så väl som offentliga organisationer. Dessa utmaningar kan vara direkta, som översvämningar eller intensiva värmeböljor, eller indirekta som svårare tillgång till varor eller dyrare försäkringar.

Många organisationer arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser, men klimatförändringen innebär också utmaningar i att leda organisationer med att fysiskt förändra arbetssätt och att hantera medarbetare påverkade av oro inför framtiden.

Rektor Peter Aronsson hälsar välkomna och introducerar talare och gäster.

Professor Daniel Nyberg inleder och håller i diskussionen.

Samtalet hålls i Växjö, inom den spirande kunskapsmiljön Mobilising and managing sustainable transition vid Linnéuniversitetet.

Keynote-talare:
Maria Arnholm, Landshövding, Kronobergs län
Catharina Rydberg Lilja, tf kommunchef, Växjö
Lotta Lyrå, VD, Södra
Daniel Nyberg, gästprofessor, Linnéuniversitetet

Frukost: Var vänlig inkludera eventuella allergier

Begränsat antal platser. OSA senast 26 maj, till Mikael Lundgren.

H1211, Hus H, Växjö Mikael Lundgren Lägg till i din kalender