Händer som håller jord och en liten planta
Workshop

Framgångsvägar för livsmedelsföretag som vill arbeta med sinnesmarknadsföring: MatPLUS-workshop

Den 9 februari bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av livsmedelsföretag från jord till bord.

Att attrahera alla sinnen blir allt viktigare när vi tänker på mat

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tagit fram konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Sverige har många livsmedelsföretag i kedjan från jord till bord, vars framgång till stor del beror på hur de hanterar nya möjligheter och utmaningar på en marknad där det blir allt viktigare att förstå sinnenas betydelse för vad konsumenter köper. Hur fångas ditt företags erbjudanden upp av kundernas sinnen?

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små- och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt tre saker:

  1. Gå igenom vad sinnesmarknadsföring är, varför det är viktigt och hur det kan användas för att påverka konsumentupplevelser samt köpbeteenden.
  2. Gå igenom tekniska lösningar, praktiska exempel och metoder som kan användas för att se hur varumärken, produkter och fysiska/digitala miljöer samspelar för att attrahera kundens sinnen.
  3. Diskutera om det finns utmaningar eller existerade strategier som används i den egna verksamheten, om det finns förbättringspotential samt hur potentiella kunder kan reagera på sinnesstimuli i varierande situationer. Vi fångar upp och diskutera specifika utmaningar och möjligheter kopplade till deltagarnas egna verksamheter. Målet är att alla deltagare ska få med sig nya idéer om hur de kan utveckla sina verksamheter när det gäller sinnesmarknadsföring och affärer. Vad kan ditt företag göra bättre?

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av Miralem Helmefalk, som forskar om sinnesmarknadsföring, och Petter Boye som bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan.

Träffen är den andra i en serie av workshops kallad MatPLUS. Under kommande möten ska vi även utveckla kunskap om möjligheter med digitala affärer och internationalisering för små- och medelstora livsmedelsföretag, värdebaserad försäljning, metoder för prissättning och platsens betydelse för livsmedels- och besöksnäring.

Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till uppföljning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter. Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Universitetskajen, Linnéuniversitetet i Kalmar den 9 februari kl 9-12. Lokal meddelas senare.

Vi bjuder på fika i halvtid och för de som önskar har vi en gemensam lunch kl 12 med gemensam lunch till självkostnad.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling Sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-44 44 80 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: olivia.kraft.extern@lnu.se eller petter.boye@lnu.se

Universitetskajen, Kalmar (lokal meddelas senare) Petter Boye Lägg till i din kalender