Grafisk konst

Inspirationsdag - konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning - vad kan det vara och vilka samarbeten kan vi skapa på Linnéuniversitetet?

Den 30 november 2023 är du varmt välkommen till en inspirationsdag om konstnärlig forskning och undervisning vid Linnéuniversitetet. Inspirationsdagen är ett universitetsgemensamt initiativ för att lyfta betydelsen av konstnärlig forskning, konstnärlig undervisning samt konstnärligt arbete. Ett mål med dagen är att uppmärksamma alla medarbetare och studenter på den konstnärliga forskningens och undervisningens betydelse och möjligheter. Ett annat mål med dagen är att öppna upp för gränsöverskridande samarbeten på Lnu som innefattar konstnärlig forskning.

Avslutad konferens

Dagen är öppen för alla intresserade medarbetare och studenter vid Lnu. Föranmälan krävs, men deltagandet är kostnadsfritt.

En arbetsgrupp från de forsknings- och undervisningsämnen vid Lnu som bedriver konstnärligt inriktad forskning och undervisning har tagit fram programmets innehåll, och du finner programmet i sin helhet nedan.

Inspirationsdagen äger rum i M-huset på Linnéuniversitetets campus i Växjö. Du får då ta del av inspirerande föreläsningar, performance och posterpresentationer från både anställda och studenter vid universitetet som bidrar med en överblick över forskningslandskapet och exempel från sin konstnärliga forskning och praktik.

Anmäl dig till dagen, kom och låt dig inspireras, och passa på att fundera kring hur samarbeten med konstnärliga forskare och utövande konstnärer skulle kunna fungera tillsammans med din egen forskning eller undervisning.

Evenemanget är på svenska och engelska.

Varmt välkomna!

Arbetsgruppen
Bodil Petersson, Dan Alkenäs, Zeenath Hasan, Cecilia Davidsson och Åsa Ståhl

För frågor: fkh.dekan@lnu.se

Anmälan

Anmäl dig på inspirationsdag på den engelska sidan

Anmälan är stängd.

Fjälrilssymbol - Hållbart evenemang

Hållbart evenemang

Inspirationsdag - konst och vetenskap är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.