Två personer arbetar tillsammans.
Seminarie

Praktisk kunskap, perspektiv på läraryrket

Välkommen till seminarie med Forum för pedagogik och yrkeskunnande!

Forum för pedagogik och yrkeskunnande anordnar en seminarieserie som vänder sig till forskare, lärare, studenter och praktiker för att utforska och diskutera frågor gällande yrkeskunnande, yrkesdidaktik och yrkesutbildning. Seminariet syftar bland annat till att stärka och utveckla kunskapsbasen för yrkesutbildning och yrkeslärarutbildning.

Gäst

Jonna Lappalainen, Södertörns högskola.

Kontaktpersoner

Linnéuniversitetet: eva.klope@lnu.se

Malmö universitet: jakob.billmayer@mau.se

Högskolan Kristianstad: angerd.eilard@hkr.se

 

Seminariet kan följas på plats eller på Zoom. För Zoomlänk kontakta: eva.klope@lnu.se

Varmt välkomna!

 

Mer om Forum för pedagogik och yrkeskunnande.