Män och kvinnor sitter runt ett bord tillsammans med robotar och diskuterar framtidens AI
Forskningsseminarium e-hälsa

AI-beredskap i offentlig sektor

Hur kan den offentliga sektorn förbereda sig när AI sveper in över världen? Torsdag den 14 december bjuds Linda Mannila, AI-professor vid Helsingfors universitet, in för att tala om AI-litteracitet och AI-beredskap inom den offentliga sektorn.

–  Ingen kan svara på hur den offentliga sektorn kommer att påverkas av AI framöver. Men om vi ska kunna navigera rätt, fatta bra och ansvarsfulla beslut och dra nytta av möjligheterna med AI så behöver vi rätt kompetens, säger Linda Mannila.

Linda Manilla är biträdande professor med fokus på AI och samhälle vid Helsingfors universitet och adjungerad forskare inom datavetenskap vid Linköpings universitet. Hon är intresserad av digitalisering och dess påverkan på samhället och forskar, utbildar och driver projekt inom ämnet på uppdrag av kommuner, universitet, statliga och privata organisationer.

– Det är viktigt att vi tar tjuren vid hornen och lär oss den nya tekniken. Om vi ska kunna skapa nytta och få en positiv samhällsutveckling så måste vi engagera oss och förstå den nya tekniken, säger Linda Mannila.

Seminariet hålls på svenska, är kostandsfritt och endast online. Anmäl dig i formuläret nedan för att få en länk till seminariet. 

Finansiärer

Medfinansieras av Europeiska unionen
Vinnova
EDIH
HDS

Vill du delta? Anmäl dig här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender