Students sitting and chatting
Digital föreläsning

Akademisk kultur

Föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier" hjälper dig att planera, läsa effektivt, utveckla goda skrivstrategier, hantera stress och bli trygg som talare. Alla studenter vid Linnéuniversitetet är välkomna att delta.

Mycket är nytt om man är ny på universitetet, och skillnaden mellan gymnasiestudier och universitetsstudier kan ibland upplevas som stor. I den här föreläsningen förklaras något av det som är speciellt med akademiska studier. Du får exempelvis veta vad föreläsning, självstudier, seminarium, opponering och examination innebär. Genom att förstå vad som förväntas av dig som student, blir övergången till högre studier lättare.

Föreläsningen ges över Zoom som en del av föreläsningsserien "Så lyckas du med dina studier". 

Länk till anmälan