huskroppar vid sjö

Avslutningskonferens i forskningsprojektet ”Större konkurrenskraft för KL-träbaserade byggsystem”

Vid konferensen presenteras resultat som ger svar på frågor om hur utformning, dimensionering och underhåll av KL-träbaserade byggsystem kan förbättras för att öka deras konkurrenskraft och bidra till en grön omställning av byggsektorn i Sverige.

Projektet startades i oktober 2019 och är ett samverkansprojekt mellan träbyggnadsbranschen och Linnéuniversitetet med finansiering från KK-stiftelsen. De 14 medverkande företagen är producenter av KL-träsystem, leverantörer av utrustning för virkessortering, byggprojektutvecklare och -entreprenörer, trähusproducenter, tillverkare och utvecklare av förbandslösningar i träkonstruktioner, fastighetsförvaltare, arkitekter samt konsulter inom mätteknik.


Resultaten av projektets fyra delprojekt, som bidragit till att svara på synergi-frågan om hur vi kan öka konkurrenskraften av KL-träbaserade byggsystem, ska presenteras av forskare från Linnéuniversitetet och representanter från de medverkande företagen. Vi ska även bädda in projektet och resultaten i aktuella utvecklingar och europeiska forsknings- och standardiseringsprojekt.

Avslutningsvis ska vi presentera projektet Hållbart byggande med trä - materialeffektivt värdeskapande från trämaterial till byggnader, där projektgruppen får fortsätta samverkan med en ännu bredare representation av företag och organisationer inom träbyggnadsbranschen.

 

Anmäl ditt deltagande senast den 8 november till jan.oscarsson@lnu.se. Välkomna till Växjö den 16 november!

Program Avslutningskonferens i KKS Synergi-projektet 

Mer information om projektet finns även på: https://byggteknikforlaget.se/storre-konkurrenskraft-for-kl-trabaserade-byggsystem/

och på Lnu.se https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-storre-konkurrenskraft-for-KL-trabaserade-byggsystem/