Tomas Gunnarsson genusfotografen
Öppen föreläsning

Bilder kan förändra världen: Genusmedveten, normkritisk och inkluderande kommunikation

Välkommen till en inspirerande föreläsning med Tomas Gunnarsson, känd som Genusfotografen. Tomas har i många år satt fingret på att bildspråk i media, reklam och offentlig kommunikation visar förlegade könsroller. Utifrån sitt normkritiska arbete med bilder kommer han till Kalmar för att ge oss en tankevärd föreläsning med konkreta tips för genusmedveten , normkritisk och inkluderande kommunikation.

Att bilder kan förändra världen - det är huvudbudskapet i Genusfotografens mångåriga arbete med inkluderande och genusmeveten kommunikation. Representation i bild på våra hemsidor, i våra publikationer, i tidningar, i media har betydelse för vem som får utrymme. Vem finns på bilderna - vilka grupper inkluderas eller exkluderas? Vem gör vad, är aktiv eller passiv, objekt eller subjekt? Vinklar, ljus och sammanhang i samband med text har betydelse för att utmana förlegade normer kring kön, ålder, etnicitet, funkis och så vidare. Det går att påverka! Det är ett viktigt arbete inom ramen för demokrati, inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Och inte minst - för kvalitèt när det gäller all kommunikation.

Föreläsningen är kostnadsfri. Läs mer och anmäl dig.

Målgrupp

Föreläsningen vänder sig till alla er som på något sätt arbetar med bild, text, kommunikation i offentlig och privat verksamhet. Du kanske är journalist, fotograf? Jobbar på en kommunuikationsbyrå? Du är kanske student inom media, film, journalistik? Du kanske har ett engagemang i föreningar och är verksam inom konst, kultur eller media.

Vi riktar oss speciellt till dig som har ett engagemang i att bära vikten av alla människors lika värde.

Mål

Insatsen bidrar till att uppfylla mål med Agenda 2030 och regionala och nationella mål med jämställdhet. Föreläsningen är en samverkan mellan Linnèuniversitetet, Kommunförbundet Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län

Linnèuniversitetet, Kalmar. Hus Magna, lokal Fullriggaren Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender