Mingekbild från Byggmästaredagen 2020

Byggardagen i Kalmar 2023 - mötesplatsen för studenter och byggfolk

Som ett led i att stärka samverkan mellan universitet och näringsliv arrangerar Byggföretagen en Byggardag på Linneuniversitetet.

På förmiddagen genomförs programpunkter som ska ge byggstudenter information och inspiration inom ledarskap och karriär. Under eftermiddagen beskriver experter några stora utmaningar som branschen står inför såsom flytt av hela samhällen eller tillgång till viktiga byggmaterial. Ett övergripande mål för Byggardagen är att ge möjlighet för byggstudenter och byggfolk att skapa kontakter och bygga nätverk

Program för Byggardagen

Ledarskap och karriär:

09.00-09.30 Samling med kaffe och smörgås i “Zenit”, Hus Culmen vån 1
09.30-09.40 Välkommen till Byggardagen 2023: Göran Elmquist, Byggföretagen Kalmar län. Inledning: Moderator Anders Gärdsmark
09.40-10.05 Erfarenheter i början av karriären: Josefine Andersson 
10.05-10.30 Karriärvägar inom byggbranschen: Linda Elmgren
10.30-11.00  Att driva ett stort projekt - nya badhuset i Kalmar: Inge Melander 
11.00-11.10 Paus

Utmaningar för byggbranschen

11.10-12.00 Hur man flyttar en stad - flytten av Kiruna stad: Göran Cars 
12.00-13.00 Lunch och nätverkande mingel
13.00-13.50 En forskares syn på framtida tillgång på trä: Peter Lohmander 
13.50-14.15 Paus
14.15-15.05 Har betong en framtid inom bostadsbyggandet? Malin Löfsjögård 
15.05-15.15 Sammanfattning av dagen: Anders Gärdsmark 
15.15-15.30 Utdelning av Kalmar kommuns Arkitektur – och Stadsbyggnadspris

Mer information om talare och program

Inbjudan har gått ut till byggstudenter, byggföretag och andra företag och personer som har anknytningtill branschen, via Göran Elmquist på Byggföretagen.

Läs mer om Byggstudentdagen 2022

Läs mer om Byggmästardagen 2020

Dagen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Byggmästareföreningen och Byggföretagen

 

Aula Sienna, Hus Culmen, Universitetskajen Kalmar Christel Olsson Lägg till i din kalender