Professor Thomas Nygren, Uppsala universitet
Seminarium Centrum för naturvetenskapernas didaktik

Digitala resurser i undervisningen

Välkommen till ett seminarium som arrangeras av Centrum för naturvetenskapernas didaktik.

Föreläsare

Professor Thomas Nygren, Uppsala universitet

Titel

"Digitala resurser i undervisningen"

Sammanfattning

Under seminariet kommer Thomas presentera aktuell forskning om digitala resurser i undervisningen, med fokus på aspekter som kan vara kritiska vid lärares val och användning av digitala resurser i undervisningen.

Datum och tid

16 februari 2023 kl. 15.00-16.00

Plats

Via Zoom: länk till seminariet

Tvärvetenskapligt samarbete

Aktiviteten är en del av Centrum för naturvetenskapernas didaktik som har medlemmar från flera fakulteter och som sysslar med didaktisk forskning och utveckling av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena.