Sustainable Built Environment and Urban Transition, Linnaéus University, Växjö
-
KONFERENS

Sustainable Built Environment and Urban Transition, Linnaéus University, Växjö

Städernas nuvarande urbana metabolism kräver att de är smarta och cirkulära för att underlätta balansen mellan de ekologiska systemen och den samhälleliga infrastrukturen. Städer har genomgått morfologiska övergångar sedan den historiska tidsåldern till samtida tider, och anpassade sig således till invånarnas ständigt föränderliga krav. Konferensen engagerar sig i frågor om hållbarhet och urbanisering inklusive hälsa och välbefinnande, grönområden, energieffektivitet för byggnader och grön infrastruktur, anpassning och motståndskraft, cirkulär ekonomi i byggd miljö, etc. Dessa teman skulle belysa den tvärvetenskapliga diskursen om olika utmaningar och vägar. beroende av städerna och den byggda miljön som förvandlade dem och bibehöll den kulturella, historiska, samhälleliga, geografiska identiteten tillsammans med rumsliga konfigurationer. Teknologiska kontra naturbaserade lösningar inklusive uppifrån och ner och nerifrån och upp-strategier kommer att övervägas. SBEUT syftar till att tillhandahålla en plattform för forskare, yrkesverksamma, experter och forskare från utvecklade ekonomier och utvecklingsekonomier att dela med sig av sin expertis och perspektiv på dessa frågor.

För mer information och anmälan, läs mer på den engelska sidan

Avslutad konferens
- Linnéuniversitetet Lägg till i din kalender