Avhandlingar
Disputation

Disputation i Skogsindustriella produktionssystem: Victor Grubîi

Avhandlingens titel:

Quality Aspects of Sliced Oak Lamellae in Development of Engineered Wood Flooring

Forskarutbildningsämne:

Skogsindustriella produktionssystem

Fakultet:

Fakulteten för teknik

Datum:

Fredag 24 november 2023 kl 09:00

Plats för disputation:

N1017, Hus N, Växjö

Opponent:

Professor, Dr. -Ing. Alexander Pfriem, Eberswalde University for Sustainable Development, Tyskland

Betygsnämnd:

Associate Professor, Dr. habil. Csilla Mária Csiha, University of Sopron, Ungern
Professor of practice, Associate professor Michael Burnard, InnoRenew CoE,
Slovenien
Docent, Ing. Milan Gaff, Mendel University in Brno, Tjeckien

Föreslagen suppleant för betygsnämnd:
Associate Professor Xinfeng Xie, Michigan Technology University, USA

Ordförande:

Docent Reza Hosseinpourpia, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Jimmy Johansson, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Dr. Ola Dagbro, Linnéuniversitetet

Examinator:

Docent Åsa Blom, Linnéuniversitetet

Spikning:

Måndag 30 oktober 2023 kl 13:30 på Universitetsbiblioteket Växjö