Avhandlingar
Disputation

Disputation i hälsovetenskap: Joana Vicente

Avhandlingens titel:

The work care dilemma- an exploration of working carers' situation with regards to their health status, gendered patterns of care, supports and the impact of the COVID-19 pandemic

Forskarutbildningsämne:

Hälsovetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 20 januari 2023 kl 10:00

Plats för disputation:

Sal Lapis, Hus Vita, Kalmar och via zoom

Opponent:

Professor Henk Nies, Vrije University, Amsterdam, Nederländerna

Betygsnämnd:

Professor Emma Sorbring, Högskolan Väst
Docent Anna Kristensson Ekwall, Lunds universitet
Professor Stefan Lagrosen, Institutionen för organisation och entreprenörskap, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Professor Marie Oscarsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Professor Elizabeth Hanson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Marie Oscarsson, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Tisdag 20 december 2022 kl 14:30 på Universitetsbiblioteket, Kalmar

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Pontus Bergström: pontus.bergstrom@lnu.se