Avhandlingar
Disputation

Disputation i socialt arbete: Lagunathan Govender

Avhandlingens titel:

Crumbs from the Rich Man's Table? A Study about Labour Market Policies and Recognition ofWelfare Recipients in Sweden

Forskarutbildningsämne:

Socialt arbete

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 26 maj 2023 kl 09:00

Plats för disputation:

Weber, hus K, Växjö

Opponent:

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete, Linköpings universitet

Betygsnämnd:

Peter Dellgran, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet
Philip Lalander, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
Bettina Leibetseder, professor i socialt arbete, Hochschule Landshut

Gruppsuppleant: Ylva Ulfsdotter Eriksson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Rickard Ulmestig, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Handledare:

Rickard Ulmestig, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Iréne Josephson, fil dr i handikappvetenskap, Jönköpings kommun och Ulrika Vikman, fil dr i nationalekonomi, Uppsala universitet

Examinator:

Ulrika Järkestig-Berggren, docent i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 5 maj 2023 kl 09:45 på Universitetsbiblioteket, Växjö