Avhandlingar
Disputation

Disputation i pedagogik: Anna Lövström

Avhandlingens titel:

Delaktighet för elever med olika förkunskaper i matematik – en interdisciplinär studie om betydelsen av undervisningens utformning och genomförande för elevers lärande

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik med inriktning specialpedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 24 februari 2023 kl 13:00

Plats för disputation:

Ma135, Fullriggaren, hus Magna, Kalmar

Opponent:

Gunilla Lindqvist, docent i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Uppsala universitet

Betygsnämnd:

Girma Berhanu, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Göteborgs universitet
Anette Bagger, docent i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Örebro universitet
Jesper Boesen, docent i matematik med inriktning didaktik, Jönköping University

Gruppsuppleant: Helena Ackesjö, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Disa Bergnehr, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Handledare:

Johan Malmqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Constanta Olteanu, professor i matematikdidaktik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Peter Karlsudd, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 3 februari 2023 kl 13:15 på UB, Kalmar