Avhandlingar
Disputation

Disputation i pedagogik: Richard Andersson

Avhandlingens titel:

Managerial Dilemmas of a Borderland Position – Professional Standardization in the Swedish School-age Educare

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 9 juni 2023 kl 13:15

Plats för disputation:

Lapis, hus Vita, Kalmar

Opponent:

Mette Liljenberg, docent i pedagogik, Göteborgs universitet

Betygsnämnd:

Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap, Umeå universitet
Niclas Rönnström, docent i pedagogik, Stockholms universitet
Stephan Rapp, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Gruppsuppleant: Susanne Linner, docent i idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Carl-Henrik Adolfsson, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Handledare:

Carl-Henrik Adolfsson, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Per Lindqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Johan Malmqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Onsdag 17 maj 2023 kl 10:15 på UB, Kalmar