Avhandlingar
Disputation

Disputation i statsvetenskap: Elizaveta Kopacheva

Avhandlingens titel:

The resource model of political participation 2.0: Protesting in semiauthoritarian regimes - A privilege of the privileged

Forskarutbildningsämne:

Statsvetenskap

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 21 april 2023 kl 13:00

Plats för disputation:

Weber, Växjö

Opponent:

Professor, Homero Gil de Zùñiga, Universidad de Salamanca, Spanien

Betygsnämnd:

Professor, Hanna Bäck, Lunds universitet
Docent, Marie Grusell, Göteborgs universitet
Docent, Daniel Silander, Linnéuniversitetet

Gruppsuppleant: Docent Lina Aldén, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Handledare:

Per Strömblad, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Giangiacomo Bravo, professor i sociologi, Linnéuniversitetet

Examinator:

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 24 mars 2023 kl 10:00 på UB, Växjö