Pusselbitar och händer
Digital nätverksträff för speciallärare i matematik

Nätverksträff för speciallärare i matematik: Dyskalkyli och lärande

Du hälsas välkommen till vårens DIGITALA NÄTVERKSTRÄFF för speciallärare i matematik den 18 april 2023. Träffen kommer att handla om dyskalkyli och lärande. Förmiddagen kommer att handla om dyskalkyli och lärande. Skånes kompetenscentrum för elever med dyslexi och dyskalkyli kommer att gästa oss (SKED).

SKED är en specialistmottagning inom Region Skåne. De arbetar för att öka kunskapen om diagnoserna. I deras uppdrag ingår bland annat att i samarbete med elev, familj och skolpersonal hitta fungerade rutiner och god pedagogik för elever i dyslexi och dyskalkyli. De kommer att prata om:

  • Vad är SKED, vad gör vi och hur arbetar vi med nätverk dyskalkyli Skåne.
  • Vad är dyskalkyli och vilka konsekvenser kan diagnosen få för undervisning och lärande?
  • Vad säger eleverna – några elevröster.
  • Hur går en dyskalkyliutredning till i Skåne – ett fallexempel.
  • Rekommendationer efter en utredning – hur omvandlar vi detta till fungerande pedagogik?

Föreläsare: Johanna Pansner (logoped), Johanna Påhlstorp (specialpedagog) och Liza Nilsson (psykolog).

Under eftermiddagen får vi ta del av en föreläsning på temat:

Dyskalkyli - erfarenheter från Logopedkliniken, Danderyds sjukhus och aktuellt om diagnos, utredning och åtgärder

Föreläsare: Jonas Walfridsson som arbetar som logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus, där han har haft dyskalkyliutredningar som arbetsuppgift de senaste tio åren.


Schema för dagen

09.00-9.15     Check-in.

09.15-12.00  Föreläsning och diskussioner om dyskalkyli

12.00-13.00  Lunch

13.00-14.00. Föreläsning av Jonas Walfridsson

14.00-15.00  Diskussioner utifrån Jonas föreläsning i grupper

 

Vi hoppas verkligen att DU har möjlighet att delta! Du är så varmt välkommen, sprid gärna informationen till dina speciallärarkollegor!

Anmälan sker senast den 11 april till Susanne Erlandsson, då får du även zoom-länken till nätverksträffen.

Zoom Susanne Erlandsson Lägg till i din kalender