Böcker
Seminarium

Läsgrupp vår 2023: Rasism och utbildning

Centrum för kultursociologi (CCS) intresserar sig för frågor kring barn och ungas livsvillkor, inkludering och exkludering samt hur detta påverkar barn och ungas möjligheter i utbildningssystemet och samhället i stort. Vi startar nu en läsgrupp för att ta fördjupa förståelsen kring dessa frågor i vår egen forskning och utbildningspraktik, och bjuder in alla vid Linnéuniversitetet som arbetar med lärarutbildningen eller har ett intresse för ovanstående frågor och/eller utbildning i stort. Under våren är vårt tema rasism och utbildnig, och vi kommer beröra både skola, förskola och högre utbildning.

Tillfällena är tänkta att vara en möjlighet att ta del av aktuell forskning men också diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor. Vår förhoppning är att mötena ska vara informella och utgå från frågor som: relevans för skolans verksamhet, relevans för vår forskning/ undervisning, användbara perspektiv och konsekvenser av de resultat som presenteras, var går vi från här?

Den 19 april diskuterar vi Åkerbloms och Harjus artikel om vardagsnationalism i förskolan. Artikeln finns tillgänglig via universitetsbiblioteket.

Åkerblom, A & Harju A, 2021. "The becoming of a Swedish preschool child? Migrant children and everyday nationalism". Children's Geographies 19 (5).

För att öka tillgängligheten kommer seminarierna att utföras på zoom mellan 15.00 – 16.30. Hör av er till Åsa Trulsson, asa.trulsson@lnu.se för mer information och länk.

Zoom: Kontakta Åsa Trulsson för länk Åsa Trulsson Lägg till i din kalender