Erik Wångmar
Seminarium i vårdvetenskap

Från strafflag till brottsbalk med avseende på psykiskt sjuka lagöverträdare

Välkommen till ett forskningsseminarium i vårdvetenskap.

Föreläsare

Erik Wångmar, docent i historia, Institutionen för statsvetenskap, Linnéuniversitetet

Titel

"Från strafflag till brottsbalk med avseende på psykiskt sjuka lagöverträdare"

Datum och tid

21 september kl.13.00-15.00

Plats

Sal K2202, hus K, Växjö och via Zoom: Zoomlänk till seminariet

Vid frågor kontakta Ulrica Hörberg, ulrica.horberg@lnu.se

Sal K2202, hus K, Växjö och via Zoom Lägg till i din kalender