isbrytare vid havet
Öppen föreläsning

Framtidens isbrytare - Sjöfartsverkets nybeställningar

Dan Broström, Senior Advisor och tidigare projektledare på Sjöfartsverket för anskaffning av nya isbrytare kommer att tala om det pågående projektet som innebär en anpassning av isbrytarflottan till dagens och morgondagens krav på assistansisbrytning".