hjälp vid dator
Seminarium

Funktionell textrespons

Välkommen till ett seminarium om funktionell textrespons. Seminariet inleds med att texthandledare från Sektion högskolepedagogik berättar om sitt uppdrag. Därefter presenteras hur lärare, oavsett ämnesområde, kan utveckla studenternas skrivande genom att tidigt i utbildningen diskutera struktur, saklighet, koncentration och språkliga krav. Vidare beskrivs vikten av tydliga uppgiftsanvisningar och utvecklande lärarkommentarer.

Vid seminariet öppnar texthandledarna upp för samtal med utgångspunkt i konkreta studenttexter. Seminariet behandlar således både skriftspråkliga utmaningar och lärares responsgivning.

Anmälan: sektion.hogskolepedagogik@lnu.se

 

 

Zoom Lägg till i din kalender