Foto på tankfartyg
Öppen föreläsning

Furetank - Utveckling mot grön sjöfart

Jonatan Höglund, sjöingenjör, teknisk inspektör, Furetank.

Jonatan berättar om Furetanks resa till dit de är idag. En dragning om teknikutveckling, resursoptimering och hur man redan i dag kan bygga (eller designa) fartyg som möter framtidens miljökrav. Miljö, energieffektivisering och modern sjöfart i en samklang.

Bild på Jonatan Höglund
Jonatan Höglund