en hand som håller en bubbel
Inspirationsmöte

Tech-Frukost om AI, IoT och Innovation - Kalmar

Välkommen till Tech-Frukost om AI, IoT och Innovation hos Kalmar Science Park.

Under frukosten kommer du få inspiration och tips på hur du som företagare kan använda tekniska lösningar i din verksamhet med särskilt fokus på internet of things, datadriven utveckling och hållbar innovation.

Under frukosten kommer du att få träffa forskare och ingenjörer från projekten ”HPC för SMF” och ”IoT-lab för SMF 2.0” som finns på Linnéuniversitet. Där du kommer få inspirerande lösningar avseende datadriven utveckling och vad IoT kan möjliggöra för ditt företag. Du kommer också få träffa Kalmar Science Park som inspirerar dels kring inkubatorsprocessen och dels hur ditt företag kan dra nytta av hållbara innovationer. Frukosten modereras av Digitri.

Frukosten startar kl 07.45 med registrering och mingel de första 15 minuterna därefter sätter vi i gång. Adressen är Kalmar Science Park, Bredbandet 1, Kalmar. Lokal Studion. Efteråt finns möjlighet till mingel och att ställa frågor eller boka individuella möten.

Tänk på att platserna är begränsade. Anmälan är stängd. Får du förhinder så avanmäl dig genom att skicka ett mejl till Elin Gunnarsson.

Projektet HPC för SMF ger små och medelstora företag (SMF) i Linnéregionen möjlighet att öka sin datadrivna förmåga med stöd av artificiell intelligens (AI) och High Performance Computing (HPC).

Projektet IoT-lab för SMF 2.0. arbetar för att utveckla ett väl etablerat nätverk med företag i Linnéregionen som kan dra nytta av varandras kompetens och produkter inom Internet of Things (IoT).

Båda projekten riktar sig till SMF inom olika branscher i Linnéregionen och omfattar Kalmar såväl som Kronobergs län. 

Kalmar Science Park är en mötesplats med ett stort hjärta för entreprenörer. Genom teamwork och en vilja att utmana skapar vi momentum i företag. Tillsammans bygger vi framtidens näringsliv med visionen att göra lokala idéer till hållbara globala affärer.

 

Aktiviteten anordnas av Linnéuniversitetet genom projekten HPC för SMF och  IoT-lab för SMF 2.0 som finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Aktiviteten genomförs i samarbete med föreningen DIGITRI och Kalmar Science Park.

logotyper ERUF, region Kronoberg och region Kalmar län

I samarbete

Kalmar Science Park logotyp
Kalmar Science Park Bredbandet 1, 392 51 Kalmar LOKAL: STUDION, våningsplan 2, till höger Lägg till i din kalender