Linné ung

Välkomna på invigning av Linnéutställningen

Nu inviger vi utställningen om Carl von Linné på universitetsbiblioteket i Växjö. I utställningen tar vi oss an vetenskapsmannen vars namn vi bär. Vi försöker sätta honom och hans gärning i ett sammanhang och i relation till samtiden. Vem var Carl von Linné, hur tar vi oss an kunskapsarvet och vad innebär det att som universitet bära namn efter en historisk person?

Innan Linnéuniversitetet bildades gjordes ett stort arbete med att välja namn. Mer än ett decennium senare är det dags att lufta det valet. Carl von Linné är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän men är han en förebild för ett modernt universitet? För en plats där kritiskt tänkande och diskussion är centralt, är detta en viktig fråga. Utställningen är ett led i att ta oss an denna.

Utställningen är skapad av Det kulturella universitetet och vice-rektor för hållbarhet och lika villkor Gunlög Fur och är ett resultat av ett rektorsuppdrag från 2022.

Invigningstalare är Gunlög Fur.

Vi bjuder på dryck och tilltugg.

 

Varmt välkomna! 

 

Universitetetsbiblioteket växjö Kerstin Brodén Lägg till i din kalender