en digitaliserad värld
IoT-day

Innovation för en bättre värld: hur teknik driver hållbarhet

Välkommen till IoT-day i Kalmar!

Internet of Things (IoT) har potential att revolutionera hur vi lever och arbetar och kan spela en stor roll för att främja hållbarhet och ta itu med globala utmaningar som klimatförändringar. Genom att koppla ihop enheter, system och infrastruktur så kan IoT hjälpa oss att optimera resurser, minska avfallet och fatta mer välgrundade beslut om hur vi använder energi och andra resurser.

Under en gemensam förmiddag så kommer vi attlyssna på experter och innovatörer som leder vägen för att använda IoT för att driva positiv förändring, och vi kommer att diskutera de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss för att utforska hur IoT kan bidra till en mer hållbar framtid.

NÄR: 7 februari

TID: 9.00 - 13.00

VAR: Sal Sienna (Våning 2), Hus Culmen, Universitetsplatsen 1, Linnéuniversitetet, Kalmar

FRÅGOR: fredrik.ahlgren@lnu.se

Anmälan

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Program

09.00 - 09.30: Registrering och fika

09.30 - 10.00: Välkomna och agenda - presentation av projektet IoT-lab och utfall. Fredrik Ahlgren (Linnéuniversitetet)

10.10 - 10.50: Hållbar utveckling, FNs globala mål och hållbarhetens tre dimensioner i relation till länets regionala utvecklingsstrategi. Exempel från länet samt Regionens guide till ett hållbart företagande. Carolina Gunnarsson, regional utveckling, Region Kalmar län

10.50 - 11.20: Hållbarhet ur ett IT-perspektiv - IT-sektorns möjligheter och utmaningar ur ett större hållbarhetsperspektiv. Jorge Luis Zapico (Linnéuniversitetet)

11.20 - 11.40: Kalmar Energi - hållbarhet i den smarta staden

11.40 - 11.55: PBS Solutions - vattenrening i den tredje världen. Utmaningar för uppkoppling och utveckling av IoT.

11.55 - 12.10: Swill - hur kan IoT vara en del av lösningen för att minska matsvinnet

12.10 - 12.20: Summering och paneldebatt

12.30: Lunch

finansiering logotyper

Aktiviteten sker inom ramen för projektet IoT Lab för SMF med finansiering från Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF), Region Kronoberg, Region Kalmar län. För mer information om projektet se: https://lnu.se/iotlabforsmf