samtal

Klimatkrisdialoger – Konst och humanioras arbete med att bidra till klimatutmaningen

Klimatkrisen står högt på agendan vid fakulteten för konst och humaniora, och vi vill gärna skapa dialog kring detta ett av vår tids mest brinnande teman. Vi ger därför en föreläsningsserie för att belysa hur vi kan möta klimatkrisens utmaningar. Föreläsningarna riktar sig till intresserade studenter, kollegor från hela universitetet och allmänheten. Välkommen att delta!

Under varje föreläsning presenteras tre pågågående projekt inom forskning, samverkan eller utbildning. Det blir också gott om tid för frågor och samtal. Eventet blandar svenska och engelska. 

Programmet för tisdagen den 31 januari 

Föreläsarna presenteras inom kort.