Klimatnödläget
- Heldag

Klimatnödläget och vi – en utställning om en fakultet och de utmaningar vi står inför

Utställningen Klimatnödläget och vi ställer frågan om hur en fakultet, närmare bestämt fakulteten för konst och humaniora, kan och ska agera i det klimat- och miljönödläge vi för närvarande befinner oss i.

Utställningen tar avstamp i det arbete som redan pågår inom utbildning och forskning vid fakulteten – exempelvis i form av konstnärliga undersökningar av klimatnödläget – men bjuder även in till dialog om framtida visioner och handlingsmöjligheter inom akademin.

Var?
Galleri Linnéa i Hus Stella

När?
v.10-v.15

 

English:

The Climate Emergency and Us – an exhibition on a faculty and the challenges we are facing 

The exhibition The Climate Emergency and us poses the question of how a faculty – more specifically: the Faculty of Arts and Humanities – can and should act in the climate and ecological emergency that we are currently in.

The exhibition starts out from already ongoing work in education and research – for instance in the form of artistic explorations of the climate emergency – but also invites dialogue on future visions and opportunities to act within academia.

 

Where?
Galleri Linnéa, Building Stella 

When?
week.10-15

 

 

- Heldag Galleri Linnéa Lägg till i din kalender