Förstoringsglas
Drop-in campus

Kom med din uppgift - sök

Bibliotekarier från universitetsbiblioteket finns på plats i Kalmar respektive Växjö för att svara på dina sökfrågor.

Kom med din uppgift - sök har drop-in format. Det är studentaktivt, vilket innebär att vi utgår från dina aktuella frågor och behov i handledningen.

Foto av Markus Winkler på Unsplash

Universitetsbiblioteket i Kalmar respektive Växjö Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender