Samverkansparter inom CISA
- Heldag
Konferens

CISA-konferensen 2023

Välkommen till 2023 års CISA-konferens! Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) bjuder in till årlig konferens den 19-20 oktober 2023. Och i år är det 20-årsjubileum. Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Årets CISA-konferens är ett 20-årsjubileum och kommer både vara livesänd från och fysiskt på plats på Utvandrarnas Hus i Växjö.

2023 års övergripande tema är Ska offentlig verksamhet dö nu - Akut systemkollaps eller samhällsinnovation?

Konferensen kommer bland annat att ta upp följande områden:

  • Hållbar rekrytering - kompetensförsörjning och kompetensUPPväxling
  • Ansvarsförskjutning - patientsäkerhet
  • Yttre utmaningar - kris och krissamverkan
  • Civil beredskap - människan i krisen
  • Invånarnas förtroende för det goda samhället

Huvudföreläsare är Jonna Bornemark, filosof från Södertörns högskola och Pontus Juhlin, HR-direktör på Region Kronoberg.

Här kan du läsa mer om CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbart evenemang

CISA-konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Utvandrarnas Hus, Växjö Lägg till i din kalender