Samverkansparter inom CISA
- Heldag
Konferens

CISA-konferensen 2023

Välkommen till 2023 års CISA-konferens! Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) bjuder in till årlig konferens den 19-20 oktober 2023 – vilket samtidigt blir vårt 20-årsjubileum! Konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Blåljusstiftelsen och Region Kronoberg.

Platsen för årets CISA-konferens är Utvandrarnas hus i Växjö men eftersom vi också sänder live så kommer du också att kunna delta digitalt. 

Om du inte kan komma till Växjö men vill delta digitalt kan du göra det via följande länk (som förstås inte kommer att börja fungera förrän alldeles vid konferensstart):

https://play.lnu.se/media/t/0_hzpntxat

2023 års övergripande tema är Ska offentlig verksamhet dö nu - Akut systemkollaps eller samhällsinnovation?

Konferensen kommer bland annat att ta upp följande områden:

  • Hållbar rekrytering - kompetensförsörjning och kompetensUPPväxling
  • Ansvarsförskjutning - patientsäkerhet
  • Yttre utmaningar - kris och krissamverkan
  • Civil beredskap - människan i krisen
  • Invånarnas förtroende för det goda samhället

Här kan du läsa mer om CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).

Symbol för hållbart evenemang vid Linnéuniversitetet

Hållbart evenemang

CISA-konferensen är ett hållbarhetssäkrat möte enligt  Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

- Heldag Utvandrarnas Hus, Växjö Lägg till i din kalender