Anmälan CISA-konferensen 2023

OBS! att anmälan för att delta på plats har stängt men vill du delta digitalt kan du anmäla dig ända fram till konferensstart!

Jag deltar som:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.