Anmälan CISA-konferensen 2023

Vill du delta på plats så måste du anmäla dig senast den 13 oktober.

Vill du delta digitalt kan du anmäla dig ända fram till konferensstart!

Jag deltar som:
Jag deltar:
Jag deltar:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.