Photo by Miika Laaksonen on Unsplash
Workshop

Comics, Literacy, Learning: workshop

Barn och ungdomar gillar serier, vuxna likaså. Läsare i alla åldrar tilltalas av växelspelet mellan text och bild i tecknade serier och grafiska romaner. Med en heldagsworkshop vill vi lyfta fram den tecknade seriens didaktiska potential genom att varva teoretiska perspektiv med exempel från och för undervisningen på förmiddagen.

Avslutad konferens

För att öppna upp för många deltagare på plats eller online hålls denna del på engelska. På eftermiddagen erbjuds både ett samtal på svenska med serieskaparen och illustratören Elisa Rossholm och en hands-on-workshop med henne för deltagare på plats där vi gemensamt skapar frön till en mini comic.

Läs mer om workshopen och anmäl dig på den engelska sidan. 

Responsive header image

Hållbart evenemang

Denna workshop är ett hållbarhetssäkrat möte enligt Linnéuniversitetets riktlinjer för ett hållbart evenemang. Riktlinjer som är kopplade till de 17 globala målen inom Agenda 2030 och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 

Läs mer om Linnéuniversitetets hållbara evenemang här.

Linnéuniversitetet Växjö, N1017 och Zoom Corina Löwe Lägg till i din kalender