Connected Children 2023
-
Projektkonferens

Kunskapsbasering i utvecklingsarbetenas olika faser

2023 års årliga konferens för forskningsprogrammet Connected Children samt särskilt inbjudna inom närliggande utvecklingsarbeten.

Välkommen till Växjö och Connected Childrens vårkonferens!

2023 års vårkonferens inom Connected Children kommer att handla om kunskapsbasering i utvecklingsarbetenas olika faser. Valet av fokus beror på att vi idag kan se ett nationellt tryck på välfärdens verksamheter vad gäller möjligheterna att utveckla kunskapsbaserad praktik.

Till de frågor som kommer att beröras under denna lunch-till-lunch-konferens hör:

  • Hur kan kunskapsbaserad praktik genomföras, när kunskap om resultat och effekter ännu inte finns eller är svåra att komma fram till?
  • Utifrån pågående utvecklingsarbeten inspirerade av den skotska modellen GIRFEC, vilken kunskap har tagits tillvara och hur?
  • Vilka uppföljningar och utvärderingar görs eller planeras för?
  • Vad har kunskapsbasering hittills lärt oss utifrån barn och ungas delaktighet och välbefinnande? 

Inbjudna deltagare

Bland de särskilt inbjudna till denna konferens finns ledare på strategisk och operativ nivå i utvecklingsarbetena inom Connected Children: Falun (kommunen och region Dalarna), Kronoberg (regionen och åtta kommuner), Lidingö, Ystad samt Örebro (regionen och fyra kommuner). Inbjudna är också ledare på strategisk och operativ nivå inom angränsande utvecklingsarbeten i Halmstad, Malmö, Östhammar, Lidköping, Vetlanda och Region Blekinge, samt ett flertal nationella aktörer: Socialstyrelsen, Skolverket, SKR, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

För mer information, kontakta:

Forskningssekreterare Erik Weijmar på telefon 0470-708128 eller mejl erik.weijmar@lnu.se