-
Konferens

DELTA 2023

DELTA är Linnéuniversitetets årliga konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom högskolepedagogiska frågor. Konferensen arrangeras av Sektion högskolepedagogik.

På konferensen får du stifta bekantskap med resurser framtagna för:

  • att stödja studenters kunskaper och färdigheter (ex literacitet, gruppkultur) 
  • utbildningsplanering och utveckling
  • att utgöra innehåll i undervisning.

Mer information och program kommer.