tech-bild
-
Konferens

DELTA 2023

DELTA är det årliga arrangemang som Sektion högskolepedagogik organiserar för alla anställda vid Linnéuniversitet med syfte att inspirera och engagera. Det är en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom högskolepedagogiska frågor.

Avslutad konferens. Tack alla som deltagit!

Årets DELTA har fokus på resurser för lärande som syftar till att stödja studenters kunskaper och färdigheter. Du kommer att få ta del av presentationer av arbetet med några av de olika verktyg för simulering som pågår vid Linnéuniversitetets olika fakulteter. Du kommer att få stifta bekantskap med lärresurser som Studieverkstaden och Universitetsbiblioteket (UB) erbjuder. Du kommer att få senaste nytt om Moodle 4 som utbildningsmiljö tillhandahåller.

Ett deltagande i DELTA kräver inga förberedelser. DELTA är helt digitalt via zoom och du tar del av programpunkterna i mån av tid och intresse. Välkommen med din anmälan!